Jaarverslag MR – 2019-2020

De MR schrijft ieder jaar een jaarverslag om de achterban op de hoogte te stellen van de activiteiten van het voorgaande jaar.

Nieuwsbrief MR – #5 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Jaarverslag MR 2018-2019

De MR schrijft ieder jaar een jaarverslag om de achterban op de hoogte te stellen van de activiteiten van het voorgaande jaar. …

Notulen MR – 19 maart 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Notulen MR – 21 januari 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Jaarverslag MR – 2017-2018

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om de achterban (ouders en personeelsleden) te informeren over de vergaderingen. Naast de notulen die u regelmatig …

Notulen MR – 15 oktober 2018

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Notulen MR – 17 september 2018

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …