Schoolgids & Schoolplan

Schoolgids

Alle scholen van Stichting PrimAH met een nieuw soort “Schoolgids”. De traditionele, papieren schoolgids is vervangen door een digitale versie op de de website “Scholen op de kaart”. De informatie uit deze schoolgids is online beschikbaar op de website Scholen op de kaart.

De nieuwe schoolgids bevat wat andere informatie dan u misschien gewend bent: het bevat alleen nog de wettelijk verplichte onderdelen. Praktische informatie over de school wordt niet meer opgenomen in de schoolgids.

Alle praktische informatie over de school kunt u vinden op de pagina “Zo doen wij dat!” op deze website.

Voor de volledigheid hebben we de informatie van Scholen op de kaart in PDF formaat beschikbaar voor u gemaakt:

Schoolplan

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school waarin de school de beleidsvoornemens voor vier jaar (periode 2023-2027) beschrijft. De grote lijnen en de geplande ontwikkelingen van de school worden duidelijk uiteengezet, waardoor de visie van de school over goed onderwijs naar de dagelijkse praktijk vertaald wordt. Het plan is vooral bedoeld om het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en vast te stellen.