Dyslexie

Hoe ondersteunen wij leerlingen die dyslexie hebben?

Wij vinden het belangrijk dat wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van dyslectische kinderen. Op stichtingsniveau is een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak. Leerlingen met hardnekkige problemen met lezen en/of spellen krijgen tijdig adequate compenserende voorzieningen om hen zo in staat te stellen onderwijs te volgen op hun intelligentieniveau. Het doel is dat we op de scholen aansluiten bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs.

Vanaf groep 2 maken we preventief gebruik van het programma ‘Bouw!’. Indien na signalering blijkt, dat dit programma een toegevoegde waarde kan zijn, dan kan het programma worden ingezet. ‘Bouw’ is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. 

Het programma ondersteunt risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening ‘Beginnende geletterdheid’; zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat; leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis; nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond. Bouw! geeft leerlingen vanaf de tweede helft van groep 2 positieve ervaringen met leesonderwijs. Vanaf het begin van groep 3 is het in te zetten bij leerlingen die moeite hebben om het tempo van de klas te volgen. Leerlingen krijgen met Bouw! passend leesonderwijs. Een tutor begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig.  

Individueel begeleide oefening, directe feedback en emotionele ondersteuning door de tutors maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen. Doordat het webbased is, kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Op school kan een oudere leerling of leesouder de leerling begeleiden. Thuis kan een gezinslid de tutor zijn. 

Vanaf groep 4 à 5 werken de scholen van PrimAH, indien nodig, met het programma Read&Write. Dit programma geeft ondersteuning aan kinderen met dyslexie of een ander lees- of spellingsprobleem. Het is een compenserend programma dat op school of thuis  hulp geeft bij lezen, schrijven en studeren.

Read&Write leest bestanden met tekst voor, zoals Word-documenten, PDF’s, PowerPoint presentaties en digitale (school)boeken, maar ook websites. Zowel de hele zin als het woord dat voorgelezen wordt, worden gemarkeerd, zodat meelezen ook kan. Wanneer tekst in een afbeelding staat en niet geselecteerd kan worden, kan de ‘screenshot lezer’ een foto maken van een stuk tekst, waarna het alsnog kan worden voorgelezen.

Read&Write werkt als schrijfhulp gesproken tekst uit tot geschreven tekst en leest de getypte woorden en bestanden met tekst voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven.