Vakantie & vrije dagen

In het schooljaar ’23-’24 ziet het vakantierooster er als volgt uit. We hebben ook de studiedagen in het rooster opgenomen: op deze dagen zijn de leerlingen vrij en werkt het team van de Bonnerschool aan onderwijsontwikkeling.

Overige aandachtspunten 

  • Alle groepen zijn de dag vóór de kerst- en zomervakantie om 12.00 uur vrij. Groep 8 is de gehele vrijdag voor de zomervakantie vrij.
  • Bewegingsonderwijs wordt op de maandag verzorgd door onze vakleerkracht Flip Wüstefeld, op de donderdag geeft de groepsleerkracht zelf de lessen.