Schooltijden

Op de Bonnerschool werken we met het vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent dat alle schooldagen hetzelfde zijn, voor alle groepen. Het rooster ziet er als volgt uit:

08.30 – 10.00 uur Onderwijstijd
10.00 – 10.15 uur Kleine pauze
10.15 – 11.45 uur Onderwijstijd
11.45 – 12.00 uur Eten in de klas
12.00 – 12.30 uur Grote pauze
12.30 – 14.00 uur Onderwijstijd

Alle leerlingen van de Bonnerschool gaan van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school.. De leerlingen zijn welkom vanaf 08.20 uur en kunnen tot 08.30 uur binnen komen. De lessen starten om half negen exact.

De leerlingen uit groep 1-2 worden tussen 08.20 uur en 08.30 uur gebracht en er wordt afscheid genomen bij het hek. We hebben gemerkt dat er onder ouders veel behoefte is om soms even mee te lopen of een ochtend te komen kijken. De ouders in de onderbouw worden geïnformeerd over meekijkochtenden.

In alle groepen gaan we werken met een inloop: het eerste gedeelte van de dag kunnen leerlingen direct na binnenkomst aan de slag. In de bovenbouw zal dit de weektaak zijn, in de onderbouw zullen er voor de leerlingen taken klaarliggen. Op deze manier werken we aan de zelfstandigheid van de leerlingen.

Tijdens de 10.00 uur pauze lopen er minimaal 2 leerkrachten op het plein.

Om 11.45 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de klas met de eigen leerkracht. Van 12.00 – 12.30 uur is dan de grote pauze. Op zowel het kleuter- al grote plein is voldoende toezicht aanwezig tijdens deze grote pauze.

Wat nemen de leerlingen mee?

Voor de pauze van 10.00 uur fruit en groente/rauwkost. Eten/drinken voor de lunch van 11.45-12.00 uur. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gezond eten en dat we met z’n allen rekening houden met het milieu.