Schooltijden

Op de Bonnerschool werken we met het vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent dat alle schooldagen hetzelfde zijn, voor alle groepen. Het rooster ziet er als volgt uit:

08.30 – 10.00 uur Onderwijstijd
10.00 – 10.15 uur Kleine pauze
10.15 – 11.45 uur Onderwijstijd
11.45 – 12.00 uur Eten in de klas
12.00 – 12.30 uur Grote pauze
12.30 – 14.00 uur Onderwijstijd

Het team heeft om 08.00 uur kort overleg in de teamkamer. Vanaf 8.15 uur loopt er een leerkracht op het plein, kunnen de kleuters (groep 1-2) naar binnen worden gebracht en is er een ouder verkeersbrigadier. Om 08.25 uur wordt de bel geluid en komen de leerlingen naar binnen (en gaan de ouders van 1,2 naar buiten). Om 08.30 uur starten we met de lessen.

Tijdens de 10.00 uur pauze lopen er 2 leerkrachten op het plein.

Om 11.45 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de klas met de eigen leerkracht. Van 12.00 – 12.30 uur is dan de grote pauze. Op zowel het kleuter- al grote plein is voldoende toezicht aanwezig tijdens deze grote pauze.

Wat nemen de leerlingen mee?

Voor de pauze van 10.00 uur fruit en groente/rauwkost. Eten/drinken voor de lunch van 11.45-12.00 uur. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gezond eten en dat we met z’n allen rekening houden met het milieu.