Ouderraad (OR)

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor het organiseren, of het ondersteunen van de leraren bij activiteiten op de Bonnerschool. Activiteiten als de Floralia, de intocht van Sinterklaas, het kerstdiner voor alle groepen en de kerstmarkt voor de ouders/verzorgers, het Paasontbijt, Koningsspelen, de verloting tijdens de musical van groep 8 etc. ect. Dit kan niet zonder een goede samenwerking met de leerkrachten van school!

Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie rondom het ophalen van oud papier: het ophalen wordt verzorgd door de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het ophalen van oud papier is één van de belangrijkste inkomstenbron voor school, naast de opbrengsten van o.a. de 2-jaarlijkse Goede Doelenactie, de Floralia en de paaseitjesactie. Deze inkomsten worden ingezet om (knutsel)materialen voor school mee te kunnen bekostigen. Een voorbeeld hiervan is de elektrisch verrijdbare oven waarin mini-pizza’s, appeltaarten en pepernoten worden gebakken, aanschaf van o.a. buitenspeeltoestellen op het voorplein en de pannakooi die kort geleden is geplaatst.

De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer maand en hiervan worden de verslagen gedeeld met de medezeggenschapsraad (MR) De vergaderingen zijn openbaar.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad vormt het bestuur van de “Stichting Financiën Bonnerschool”. Deze stichting beheert de gelden van de ouderraad, schoolreizen, schoolfonds.

Voor vragen aan de OR kun je terecht bij een van onderstaande personen.

Leden ouderraad

Stefanie Krist (voorzitter)
Anneke Mulder (penningmeester)
Lisanne Wiersum (penningmeester)
Myrthe Verbeek (secretaris)
Willem Boelens
Luc Venema
Sandra Scheeve
Susanne Molenkamp