Hoogbegaafdheid

Prikl: Onderwijsarrangement voor hoogbegaafde leerlingen binnen PrimAH.

Hoogbegaafde leerlingen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Over het algemeen wordt aangenomen, dat zij in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen zullen ervaren. Als deze leerlingen in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld worden, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving, met een leerkracht die hen coacht, stimuleert en de mogelijkheid biedt om samen te werken in een peergroep, geeft aan de hoogbegaafde leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces.

Deze rijke leeromgeving biedt Prikl binnen PrimAH. Eén dagdeel per week komen deze leerlingen (groep 5 t/m 8) samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen. Prikl is gevestigd in het gebouw van obs Bonnen in Gieten. De Priklgroepen werken voornamelijk middels een Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik plannen, hoe beleef ik het zelf en tevens reflectie op eigen gedrag.

Het doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van een hoogbegaafde leerling. Leerlingen, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, worden bij Prikl in staat gesteld om met andere kinderen te werken aan persoonlijke leerdoelen en didactische uitdagingen.