Nieuwsbrief GMR oktober 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 19 oktober – Invulling secretarisrol GMR – Invulling vacature RvT – Jaarstukken 2016 – Toekomst GMR …

naamloos

Vrijdagmiddag bakken 5 t/m 8

Afgelopen vrijdagmiddag is voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet voor de creatieve middag. Hier wat foto’s van het onderdeel bakken en …

Nieuwsbrief GMR juli 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR vergadering 22 juni jl. – Toekomst GMR – Voortgang andere schooltijden – Privacyreglement – Gesprekscyclus en …