Nieuwsbrief GMR februari 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 15 december jl. – Opvang vluchtelingenkinderen – Vacature DB GMR – Begroting 2017 – TOP Drenthe, …