Openbare basisschool “Bonnen”

De Bonnerschool in 1923
(bron: geheugenvangieten.nl)

Openbare basisschool Bonnen, kortweg “de Bonnerschool” genoemd, bestaat al sinds 1923 en is gebouwd op een eeuwenoude boerenplaats in het voormalig dorp Bonnen. De school is rijk aan tradities en diep geworteld in de gemeenschap van Gieten. Naast de geborgenheid, de rust en de tradities, werkt de school breed aan vernieuwing. Voor de school is het belangrijk de balans tussen traditie en vernieuwing te handhaven: een moderne school met behoud van identiteit.  

De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en kinderen ervoor dat deze periode zo voorspoedig en plezierig mogelijk verloopt. Ons eerste streven is het kind een veilige plek te bieden. Een plaats waar het anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Daarnaast streven we ernaar dat het kind die kennis, inzichten en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft voor een goed vervolg na de basisschool.