Afspraken: zo doen wij dat!

Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie die u nodig heeft over de Bonnerschool: we zijn druk bezig met het vastleggen van de afspraken, dus de pagina zal steeds meer volledig worden. Wij vinden het belangrijk dat er over gemaakte afspraken geen onduidelijkheid bestaat, daarom hebben deze op een korte en eenvoudige wijze voor u samengevat in afspraakkaarten. Goede afspraken zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

In sommige gevallen zijn de afspraken onttrokken uit een beleidsplan of protocol. Deze zijn vaak wat minder leesbaar en toegankelijk, maar zijn natuurlijk ook in te zien voor alle betrokkenen. Voor de formele kant verwijzen we u graag naar de pagina Beleid & Protocollen.

Op dit moment staan de, in de afspraakkaarten genoemde, protocollen en beleidsstukken nog niet op de website, we zijn hier druk mee bezig!

A

B

Brengen & halen (zie Parkeren)

Buitenspelen (zie Plein)

C

Corrigeren (zie Nakijken van gemaakt werk)

D

E

F

Fietsen met de groep (zie Vervoer en onderweg)

Fruit eten (zie Eten & Drinken)

G

Gesprekken (zie oudergesprekken)

Gymnastiek (zie bewegingsonderwijs)

H

I

In de school (zie Gang)

Inschrijven (zie Aanmelden)

Informatie bij scheiding (zie Gescheiden ouders)

J

K

L

Leerlingen vervoeren (zie Vervoer en op pad)

Leerplicht (zie Verlof)

Lunch (zie Eten & Drinken)

M

Mobiele telefoon (zie Smartphones en -watches)

N

O

Oudergesprekken (zie ontwikkelgesprekken)

P

Pauzehap (zie Eten & Drinken)

Pennen (zie Schrijven)

Q

R

Rapportagegesprek (zie ontwikkelgesprekken)

S

Schoolplein (zie Plein)

Schrijfgerei (zie schrijven)

Sneeuw (zie gladheidsbestrijding)

T

Telefoon (zie Smartphones en -watches)

Tienminuten-gesprek (zie ontwikkelgesprekken)

Toetsen (zie Methodetoesen)

Toilet (zie WC)

U

V

Vervoer en op pad

Voortgezet Onderwijs (zie Advies VO)

W

X

Y

Z