Team

Het team van de Bonnerschool bestaat in het schooljaar ’24-’25 uit:

Onderwijzend personeel

Annet Eling

Leerkracht groep 1-2
Veiligheidscoördinator
Coördinator Vreedzaam

Medezeggenschapsraad (MR)

Jannette Koning

Leerkracht groep 1-2 & groep 3
Cultuurcoördinator

Jannie Woltman

Leerkracht groep 3
Rekencoördinator

Bertil Siegers

Leerkracht groep 4-5
Verkeerscoördinator
NME-coördinator
Sportcoördinator

Károly Versluys

Leerkracht groep 6-7
HB-coördinator

Koen van Wattem

Leerkracht groep 4-5 & 6-7
Rekencoördinator

Fardau Boelens

Leerkracht groep 8
Taalcoördinator
Leescoördinator

Gitte Liebe

Leerkracht groep 7-8
Stagecoördinator
Medezeggenschapsraad

Angela Barelds

Vakleerkracht bewegingsonderwijsOnderwijsondersteunend personeel

Nicole Jongman

Directeur

Tiny Smit

Intern begeleider (IB)

Aletta Mensingh

Onderwijsassistent