Team

Het team van de Bonnerschool bestaat in het schooljaar ’22-’23 uit:

Onderwijzend personeel

Annet Eling

Leerkracht groep 1-2
Veiligheidscoördinator
KiVa-team

Medezeggenschapsraad (MR)

Jannette Koning

Leerkracht groep 1-2 & 3
Cultuurcoördinator
KiVa-team

Jannie Woltman

Leerkracht groep 3
Rekencoördinator

Sanderijn Swen

Leerkracht groep 4
Taal- en leescoördinator
Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Fardau Boelens

Leerkracht groep 5-6
NME-coördinator

KiVa-team

Bertil Siegers

Leerkracht groep 4 & 7-8
Verkeerscoördinator
Sportcoördinator

Iris te Brummelstroete

Leerkracht groep 7-8
Stagecoördinator
Website & Ouderportaal

Medezeggenschapsraad

Cherianne van der Tuin

Leerkracht groep 4

Cheryl Hendriks

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Donderdag – Groep 3 t/m 8

Anuschka Glazema

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Maandag – Groep 1 t/m 8

Onderwijsondersteunend personeel

Jelle Elzinga

Directeur

Tiny Smit

Intern begeleider (IB)

Aletta Mensingh

Onderwijsassistent

Henk Tienkamp

Conciërge