Team

Het team van de Bonnerschool bestaat in het schooljaar ’23-’24 uit:

Onderwijzend personeel

Annet Eling

Leerkracht groep 1-2a
Veiligheidscoördinator
Coördinator Vreedzaam

Medezeggenschapsraad (MR)

Jannette Koning

Leerkracht groep 1-2b
Cultuurcoördinator

Monique Babtist

Leerkracht groep 1-2 a & b
HB-coördinator

Jannie Woltman

Leerkracht groep 3
Rekencoördinator

Fardau Boelens

Leerkracht groep 5-6
Taal- en leescoördinator
Coördinator Vreedzaam

Jeroen Dik

Leerkracht groep 5-6

Bertil Siegers

Leerkracht groep 3-4 & 7-8
Verkeerscoördinator
NME-coördinator
Sportcoördinator

Gitte Liebe

Leerkracht groep 7-8
Stagecoördinator
Medezeggenschapsraad

Angela Barelds

Vakleerkracht bewegingsonderwijsOnderwijsondersteunend personeel

Jelle Elzinga

Directeur

Tiny Smit

Intern begeleider (IB)

Aletta Mensingh

Onderwijsassistent