Team

Het team van de Bonnerschool bestaat in het schooljaar ’21-’22 uit:

Onderwijzend personeel

Sandra Kemkers

Leerkracht groep 1-2
Medezeggenschapsraad

Annet Eling

Leerkracht groep 1-2
Gedragsspecialist i.o.

Veiligheidscoördinator
KiVa-team

Jannie Woltman

Leerkracht groep 3
Rekencoördinator

Jannette Koning

Leerkracht groep 3 & 4-5
Cultuurcoördinator

Fardau Boelens

Leerkracht groep 4-5
NME-coördinator

Bertil Siegers

Leerkracht groep 6
Verkeerscoördinator

Iris te Brummelstroete

Leerkracht groep 6 & 7-8
Stagecoördinator
Website & Ouderportaal

Sanderijn Swen

Leerkracht groep 7-8
Taal- en leescoördinator
Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Medezeggenschapsraad

Flip Wüstefeld

Vakleerkracht bewegingsonderwijsOnderwijsondersteunend personeel

Jelle Elzinga

Directeur

Martine Sijtsma

Intern begeleider (IB) a.i.

Aletta Mensingh

Onderwijsassistent

Henk Tienkamp

Conciërge