Jaarverslag MR – 2017-2018

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om de achterban (ouders en personeelsleden) te informeren over de vergaderingen. Naast de notulen die u regelmatig op deze site terug zal vinden, schrijft de MR jaarlijks een jaarverslag. Het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:

Jaarverslag MR Bonnerschool 2017-2018