Nieuwsbrief MR – #5 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. Om op de hoogte te blijven van de vergaderingen van de MR, wordt een nieuwsbrief van iedere vergadering op de website geplaatst. De laatste nieuwsbrief kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken: