Notulen MR – 21 januari 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. Om op de hoogte te blijven van de vergaderingen van de MR, worden de notulen van iedere vergadering na goedkeuring op de website geplaatst. De laatste notulen kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken: