Notulen MR – 19 maart 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Notulen MR – 21 januari 2019

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Jaarverslag MR – 2017-2018

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om de achterban (ouders en personeelsleden) te informeren over de vergaderingen. Naast de notulen die u regelmatig …

Notulen MR – 15 oktober 2018

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Notulen MR – 17 september 2018

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool vergadert regelmatig. Ze bespreken in deze vergaderingen het beleid van de Bonnerschool en denken actief mee. …

Nieuwsbrief GMR juli 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR vergadering 22 juni jl. – Toekomst GMR – Voortgang andere schooltijden – Privacyreglement – Gesprekscyclus en …