Startactiviteit KiVa “Rollen in de groep”

Het begin van een nieuw thema van KiVa.

Vandaag zijn we met de hele school gestart met het nieuwe thema
“Rollen in de groep”. Alle leerlingen van de school kwamen samen in het speellokaal. 

We hebben gekeken naar kinderen van groep 7 die drie verschillende situaties uitspeelden over pesten. Verschillende rollen kwamen aan bod; de pester, de gepeste, de meeloper en de verdediger. We hebben besproken wanneer het pesten is. Wat je moet doen als er gepest wordt en wat het belang is van de rol van de verdediger. In de klassen is nagepraat over de toneelstukjes. Dat alle leerlingen een rol hebben in de groep is hierin nog eens benadrukt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat pesten en ruzies minder vaak voorkomen. Groep 1/2 heeft tussendoor een energizer, Paardenrennen, voorgedaan en de hele school deed mee.

De hele school doet mee met de energizer van Groep 1 & 2

Het was mooi om met de hele school dit thema aan te snijden.De komende tijd gaan we  er samen aan werken. 

Het volgende thema komt in april aan bod. Dan sluiten we het huidige thema gezamenlijk af en starten het nieuwe thema op met leuke en leerzame werkvormen.