NLDoet: Enthousiaste vrijwilligers en prachtig weer!

Afgelopen zaterdag 29 mei heeft de actie NLDoet plaatsgevonden op de Bonnerschool. Verschillende leden van de Ouderraad (OR) en een groepje zeer enthousiaste ouders had zich aangemeld voor deze dag. Hierdoor kon een aantal klussen uitgevoerd worden die al lange tijd op de planning stonden. Door het mooie weer, was het goed mogelijk om dit allemaal binnen de geldende maatregelen te doen.

Om 8.30 uur begon de dag met koffie/thee en werden in zeer rap tempo de werkzaamheden verdeeld. Zo werd het zonnedoek boven de zandbak alsnog geplaatst (deze was al voor de actie van vorig jaar gekocht), zijn de fietsenhokken schoongemaakt, is een picknicktafel gerepareerd en zijn de duikelrekken en naambord “Bonnerschool” van een nieuwe verflaag voorzien.

Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd en was het al met al een zeer gezellige en productieve dag met prachtig weer.

De Bonnerschool is blij met de betrokkenheid van ouders, zonder deze hulp en inzet zou er veel blijven liggen!