Hulp gezocht voor NL Doet 2022

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Ook dit jaar heeft de ouderraad zich weer aangemeld om deel te nemen aan de grootste landelijke vrijwllligersdag, NLDoet 2022! Dit jaar valt het op zaterdag 12 maart 2022. Inmiddels hebben we een toezegging voor de financiële bijdrage van het Oranjefonds en kunnen we de plannen omzetten in daden.

Dit jaar gaan we de kleuterhoek (groep 1 en 2) opknappen en schoonmaken. Werkzaamheden die o.a. worden uitgevoerd zijn het opknappen van de kapstokken, berghok en speellokaal en bestaan uit het verven/herstellen van de kapstokken en maken van nieuwe opbergplanken in het opberghok.

Uiteraard kunnen we dit niet zonder uw hulp. Heeft u tijd en zin om u als vrijwilliger in te zetten voor de school, meld u zich dan aan via onderstaande link.

https://www.nldoet.nl/activiteit/opknappen-gang-en-berging-groep-1-en-2

We beginnen zaterdag 12 maart de dag om 8.30 uur met koffie/thee en tussendoor zal er ook goed voor u worden gezorgd. Het is de bedoeling om de dag rond 14.00 uur af te sluiten.

We hopen weer op veel enthousiaste vrijwilligers!

Met vriendelijke groet,

De ouderraad van de Bonnerschool