Bericht over Staking 30 & 31 Januari

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in een eerder bericht is aangekondigd, zijn de scholen van Stichting PrimAH donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten. Graag wil ik jullie aanvullend informeren over de wijze waarop Stichting PrimAH invulling geeft aan deze staking. 

Het lerarentekort brengt de kwaliteit van het onderwijs op dit moment dusdanig in gevaar, dat ook wij als gehele stichting genoodzaakt zijn gehoor te geven aan de stakingsoproep. Dagelijks hebben scholen in onze Stichting te maken met een lerarentekort, waardoor er bij ziekte of verlof geen vervanging beschikbaar is. Dagelijks worden directeuren geconfronteerd met het dilemma een klas naar huis te sturen. Leerkrachten staan soms ziek voor de klas, omdat ze zich te betrokken voelen om zich ziek te melden en er anders het risico bestaat dat de klas naar huis wordt gestuurd. Allemaal schrijnende voorbeelden van de dagelijkse praktijk, veroorzaakt door het feit dat er geen, of te weinig leerkrachten zijn. Hoewel er de afgelopen maanden geld beschikbaar is gekomen vanuit Den Haag, is deze toezegging niet structureel. Er is structureel geld nodig om ons beroep aantrekkelijker te maken, de werkdruk te kunnen verlagen en goed onderwijs te blijven bieden.

U heeft kunnen lezen dat wij binnen Stichting PrimAH van alles ondernemen om leerkrachten aan te trekken en aan ons te binden, echter in een lege vijver valt niet te vissen.

Stichting PrimAH gebruikt een van de twee stakingsdagen om constructief met elkaar na te denken over creatieve oplossingen. 

  • Donderdag 30 januari is er een regionale stakingsbijeenkomst in Groningen. Een aantal van de collega’s van de Bonnerschool zal hier naar toe gaan.
     
  • Op vrijdag 31 januari heeft stichting PrimAH op een van haar scholen een bijeenkomst voor haar medewerkers georganiseerd, om aan de hand van stellingen na te denken over oplossingen voor het lerarentekort op korte termijn en lange termijn. De uitkomsten vanuit deze discussierondes worden verzameld en zullen in werkgroepen uitgewerkt worden. 

Hoewel wij ons realiseren dat een staking nooit wenselijk is, rekenen wij op jullie begrip. Samen staan we voor goed onderwijs voor nu, maar ook voor de nabije toekomst.

Met vriendelijke groet,

Jelle Elzinga
Directeur Bonnerschool