Profiel

De Bonnerschool is een openbare basisschool in een veilige, prettige leeromgeving, met duidelijke en directe instructie voor elk kind. We willen kwaliteit leveren op het gebied van onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een goede interactie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

Door het geven van instructie volgens het Directe Instructie Model (DIM), door uniform klassenmanagement en door het maken van trendanalyses van de toetsgegevens willen we het beste uit de leerlingen halen, ze zelfstandig laten worden, kennis laten vergaren en goede sociale vaardigheden laten vertonen.