Ouderraad (OR)

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de kerntaak “het ondersteunen van de Bonnerschool bij het organiseren van activiteiten in en om de school”.  Activiteiten als de Floralia, de intocht van Sinterklaas, het kerstdiner voor alle groepen en de kerstmarkt voor de ouders/verzorgers, het Paasontbijt, Koningsspelen, de verloting tijdens de musical van groep 8, coördinatie verkeersbrigadiers etc. ect. Dit kan niet zonder een goede samenwerking met de leerkrachten van school! Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie rondom het ophalen van oud papier: het ophalen wordt verzorgd door de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 7 en 8. Het ophalen van oud papier is één van de belangrijkste inkomstenbron voor school, naast de opbrengsten van o.a. de 2-jaarlijkse Goede Doelenactie, de Floralia en de paaseitjesactie. Deze inkomsten worden ingezet om (knutsel)materialen voor school mee te kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de elektrisch verrijdbare oven waarin mini pizza’s, appeltaarten en pepernoten worden gebakken, aanschaf van o.a. buitenspeeltoestellen en in het verleden de digiborden en enkele devices. Het dagelijks bestuur van de ouderraad vormt het bestuur van de “Stichting Financiën Bonnerschool”. Deze stichting beheert de gelden van de ouderraad, schoolreizen, schoolfonds en medezeggenschapsraad.

Bij de meeste activiteiten zijn er naast de ouderraadsleden veel andere oudervrijwilligers bereid om te helpen. Er zijn ook activiteiten die prima verlopen zonder inzet van de ouderraad bijvoorbeeld het kriebelteam en de mediatheek.

De ouderraad vergadert 7 á 9 keer per schooljaar en onderhoudt nauw contact met de directie en medezeggenschapsraad van school.

Samenstelling ouderraad:

Jolanda Hoving (voorzitter)
Harmen Bebingh (penningmeester)
Bert Venema (secretaris)
Gerda Brilleman-Brondijk
Levien Buerman
Christa Vos
Eef Peters
Marije van der Staaij
Mirjam Hilbolling
Willem Boelens