Leden OR

De ouderraad bestaat in schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen:

Mevr. Jolanda Hoving – voorzitter
Dhr. Harmen Bebingh – penningmeester
Dhr. Bert Venema – secretaris

Mevr. Gerda Brilleman
Mevr. Levien Buerman
Mevr. Eef Peters
Mevr. Marije van der Staaij