Bestuur

Stichting voor openbaar primair onderwijs in Aa en Hunze

Stichtring PrimAH

Vanaf 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs van de gemeente Aa en Hunze overgegaan in een stichting met de naam PrimAH. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 160 leerkrachten voor rond de 1600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een eigen schooldirecteur.

De missie van Stichting PrimAH is:

 • Hart voor kinderen.
 • Hart voor personeel.
 • Duurzame ontwikkeling.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Fons Disch (Voorzitter)
 • Albert Noord
 • Heleen Kamphuijs
 • Karin Weening
 • Bob Bergsma

College van Bestuur

 • Jeroen Kleyberg (Directeur-bestuurder)

Stafbureau

Het stafbureau bestaat uit:

 • Ingrid van Veen (Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit)
 • Gea Linker (Beleidsmedewerker financiën)
 • Henk Hofstee (Beleidsmedewerker personeel)
 • Janet Buissink (Administratief medewerker)

Medezeggenschap

De GMR bestaat uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. De verdeling is op basis van clusters met grote en kleine scholen gemaakt. De voorzitter van de GMR is:

 • Mariska Raven – Leerkracht OBS de Eshoek, Annen

Contact

U kunt contact opnemen met Stichting PrimAH via info@primah.org.

Noot: Bovenstaande tekst is afkomstig van www.primah.org en is aan verandering onderhevig. Voor actuele gegevens verwijzen wij altijd naar de website van de stichting.

Leerplicht en verlof

Vragen? Heeft u na het lezen nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze (meer informatie https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Scholen_jeugd_en_kinderopvang/Leerplicht)