Nieuwsbrief GMR juli 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
– GMR vergadering 22 juni jl.
– Toekomst GMR
– Voortgang andere schooltijden
– Privacyreglement
– Gesprekscyclus en bestuursformatieplan

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van de GMR downloaden.

GMR nieuwsbrief