Leden OR

De ouderraad bestaat in schooljaar 2015-2016 uit de volgende personen:

Dhr. Richard Hilbolling – voorzitter
Dhr. Harmen Bebingh – penningmeester
Dhr. Harm Weites – secretaris

Mevr. Gerda Brilleman
Mevr. Daphne Oldenziel
Mevr. Janet Alberts
Mevr. Dineke Pebesma
Mevr. Jolanda IJsinga
Mevr. Greet Spoelman
Dhr. Bert Venema
Mevr. Eef Peters