Leden OR

De ouderraad bestaat in schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:

Dhr. Richard Hilbolling – voorzitter
Dhr. Harmen Bebingh – penningmeester
Dhr. Bert Venema – secretaris

Mevr. Gerda Brilleman
Mevr. Daphne Oldenziel
Mevr. Jolanda Hoving
Mevr. Dineke Pebesma
Mevr. Eef Peters
Mevr. Karin Nienhuis
Mevr. Marije v.d. Staaij