Leden MR

De medezeggenschapsraad (MR) van OBS Bonnen bestaat in schooljaar 2015-2016 uit de volgende personen:

Mevr. Miranda Kolkman – voorzitter
Mevr. Christina Panjer– penningmeester
Mevr. Geke van Rossum – secretaris

Mevr. Jannie Woltman
Mevr. Astrid Derksen
Mevr. Annet Eling

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr.bonnen@primah.org of door een van ons aan te spreken op het plein.