Leden MR

De medezeggenschapsraad (MR) van OBS Bonnen bestaat in schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Miranda Kolkman (voorzitter, gmr.)
Niene Tammenga (lid)
Geke van Rossum (secretaris)

Namens de leerkrachten:
Annet Eling (lid, gmr.)
Christina Panjer (penningmeester)
Thea Speelman

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr.bonnen@primah.org of door een van ons aan te spreken op het plein.