Leden MR

De medezeggenschapsraad (MR) van OBS Bonnen bestaat in schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Maurice Weis (voorzitter)
Janneke van Rossum (secretaris)
Siemon Bosker

Namens de leerkrachten:
Annet Eling, Linda Strijk en Bertil Siegers

 

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr.bonnen@primah.org of door een van ons aan te spreken op het plein.