Jaarverslagen

Onderwijsinstellingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) worden bekostigd, stellen jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. Het jaarverslag moet aan een aantal eisen voldoen.

Met het jaarverslag leggen de onderwijsinstellingen verantwoording af over hun (financiële) beleid. Daarnaast informeren zij de overheid, de toezichthouders en alle belanghebbenden over hun prestaties.

In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) staat aangegeven aan welke eisen het jaarverslag moet voldoen. Een toelichting over deze regeling leest u in de brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (november 2011), een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klik op onderstaande namen om de bijbehorende verslagen te downloaden:

Jaarverslag OBS Bonnen 2012-2013

Jaarverslag OBS Bonnen 2013-2014