TSO & BSO

Er is gekeken naar een professionele invulling van de Tussenschoolse Opvang (TSO = het overblijven tussen de middag). De eisen vanuit het ministerie, de kwaliteit van aansturing, bevorderen van deskundigheid zijn allemaal punten geweest, waardoor we op zoek zijn gegaan naar een professionele organisatie.
Met instemming van de medezeggenschapsraad wordt vanaf september 2012 de TSO ingevuld door Kindercentrum O&Ki.
Een beroepskracht van O&Ki coördineert het geheel en er zijn nog vrijwillige overblijfmedewerkers bij aanwezig.

O&Ki

Een andere aanbieder van BSO is Skidkinderopvang, Spijkerboorsdijk 3, 9468 CG Annen
(0592-304190).