Bestuur

Stichting voor openbaar primair onderwijs in Aa en Hunze

Vanaf 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs van de gemeente Aa en Hunze overgegaan in een stichting met de naam PrimAH. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 160 leerkrachten voor rond de 1500 leerlingen. Er zijn 11 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een eigen schooldirecteur.

Onze missie is:

 • Hart voor kinderen.
 • Hart voor personeel.
 • Duurzame ontwikkeling.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Hans van Prooijen (Voorzitter)
 • Albert Noord
 • Heleen Kamphuijs
 • Fons Disch
 • Bob Bergsma

College van Bestuur

 • Saakje Berkenbosch (Directeur-bestuurder)

Stafbureau

Het stafbureau bestaat uit:

 • Bianca Kamminga (Beleidsmedewerker onderwijs en onderwijshuisvesting)
 • Gea Linker (Beleidsmedewerker financiën)
 • Janet Buissink (Administratief medewerker)

Medezeggenschap

De GMR bestaat uit 22 leden: van elk van de 15 scholen een ouder en een personeelslid.

 • Gitte Liebe (Voorzitter) – Leerkracht OBS de Eshoek, Annen
 • Sandra van Rossem (Secretaris) – Ouder OBS Jan Thies, Rolde

Contact

Om contact op te nemen met Stichting Primah verwijzen wij graag naar de website

Noot: Bovenstaande tekst is afkomstig van www.primah.org en is aan verandering onderhevig. Voor actuele gegevens verwijzen wij altijd naar de website van de stichting.