Nieuwsbrief GMR oktober 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
– GMR-vergadering 19 oktober
– Invulling secretarisrol GMR
– Invulling vacature RvT
– Jaarstukken 2016
– Toekomst GMR
– Instemming

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van de GMR downloaden.
GMR nieuwsbrief oktober 2017