Nieuwsbrief GMR april 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
– GMR-vergadering 6 april jl.
– PrimAH ICT team (PIT)
– Vacature DB GMR
– Gesprekscyclus
– Opvang vluchtelingenkinderen
– Andere schooltijden
– Voortgang plan B2

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van de GMR downloaden.

GMR nieuwsbrief april 2017