Nieuwsbrief GMR oktober 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 19 oktober – Invulling secretarisrol GMR – Invulling vacature RvT – Jaarstukken 2016 – Toekomst GMR …

Nieuwsbrief GMR juli 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR vergadering 22 juni jl. – Toekomst GMR – Voortgang andere schooltijden – Privacyreglement – Gesprekscyclus en …

Nieuwsbrief GMR april 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 6 april jl. – PrimAH ICT team (PIT) – Vacature DB GMR – Gesprekscyclus – Opvang …